22 Haz
2008

– Bana iletişim formumdan ulaşan bir makale isteğini hazırlayıp sizlere sunuyorum. Artık bu tarz isteklerinizi ve sorunlarınızı bana WordPress Sıkça Sorulan Sorular konu başlığı altında yorum bölümüne sorununuzu yazarak ta iletebilirsiniz. Tabiyki sizlerinde katkılarını bekliyorum. Bu makalede yapılan işlem benzer yazıların resimli şekilde görüntülenmesini sağlamak için neler yapmanız gerektiğini anlatacağım.

Güncelleme : 12 Ekim 2008

– Benzer yazıların WordPress 2.6.2 için çıkan son versiyonu (v1.0) aşağıda verdiğim kodla beraber resimli benzer yazılar eklentisi haline dönüşüyor.

ID";

		$cats = $wpdb->get_results($q);
		
		foreach(($cats) as $cat) {
			if (in_array($cat->term_id, $exclude) != false){
				return;
			}
		}
	}
		
	if(!$post->ID){return;}
	$now = current_time('mysql', 1);
	$tags = wp_get_post_tags($post->ID);

	//print_r($tags);
	
	$taglist = "'" . $tags[0]->term_id. "'";
	
	$tagcount = count($tags);
	if ($tagcount > 1) {
		for ($i = 1; $i <= $tagcount; $i++) {
			$taglist = $taglist . ", '" . $tags[$i]->term_id . "'";
		}
	}
		
	if ($limit) {
		$limitclause = "LIMIT $limit";
	}	else {
		$limitclause = "LIMIT 10";
	}
	
	$q = "SELECT p.ID, p.post_title, p.post_date, p.comment_count, count(t_r.object_id) as cnt FROM $wpdb->term_taxonomy t_t, $wpdb->term_relationships t_r, $wpdb->posts p WHERE t_t.taxonomy ='post_tag' AND t_t.term_taxonomy_id = t_r.term_taxonomy_id AND t_r.object_id = p.ID AND (t_t.term_id IN ($taglist)) AND p.ID != $post->ID AND p.post_status = 'publish' AND p.post_date_gmt < '$now' GROUP BY t_r.object_id ORDER BY cnt DESC, p.post_date_gmt DESC $limitclause;";

	//echo $q;

	$related_posts = $wpdb->get_results($q);
	$output = "";
	
	if (!$related_posts){
		
		if(!$wp_no_rp || ($wp_no_rp == "popularity" && !function_exists('akpc_most_popular'))) $wp_no_rp = "text";
		
		if($wp_no_rp == "text"){
			if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("No Related Post",'wp_related_posts');
			$output .= '
 • '.$wp_no_rp_text .'
 • '; } else{ if($wp_no_rp == "random"){ if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("Random Posts",'wp_related_posts'); $related_posts = wp_get_random_posts($limitclause); } elseif($wp_no_rp == "commented"){ if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("Most Commented Posts",'wp_related_posts'); $related_posts = wp_get_most_commented_posts($limitclause); } elseif($wp_no_rp == "popularity"){ if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("Most Popular Posts",'wp_related_posts'); $related_posts = wp_get_most_popular_posts($limitclause); }else{ return __("Something wrong",'wp_related_posts');; } $wp_rp_title = $wp_no_rp_text; } } foreach ($related_posts as $related_post ){ $output .= ''; if ($show_date){ $dateformat = get_option('date_format'); $output .= mysql2date($dateformat, $related_post->post_date) . " -- "; } $output .= ''; if ($show_comments_count){ $output .= " (" . $related_post->comment_count . ")"; } $output .= ''; } $output = '

  ' . $output . '

  '; if($wp_rp_title != '') $output = '

  '.$wp_rp_title .'

  '. $output; return $output; } function wp_related_posts(){ $output = wp_get_related_posts() ; echo $output; } function wp23_related_posts() { wp_related_posts(); } function wp_related_posts_for_feed($content=""){ $wp_rp = get_option("wp_rp"); $wp_rp_rss = ($wp_rp["wp_rp_rss"] == 'yes') ? 1 : 0; if ( (! is_feed()) || (! $wp_rp_rss)) return $content; $output = wp_get_related_posts() ; $content = $content . $output; return $content; } add_filter('the_content', 'wp_related_posts_for_feed',1); function wp_related_posts_auto($content=""){ $wp_rp = get_option("wp_rp"); $wp_rp_auto = ($wp_rp["wp_rp_auto"] == 'yes') ? 1 : 0; if ( (! is_single()) || (! $wp_rp_auto)) return $content; $output = wp_get_related_posts() ; $content = $content . $output; return $content; } add_filter('the_content', 'wp_related_posts_auto',99); function wp_get_random_posts ($limitclause="") { global $wpdb, $tableposts, $post; $q = "SELECT ID, post_title, post_date, comment_count FROM $tableposts WHERE post_status = 'publish' AND post_type = 'post' AND ID != $post->ID ORDER BY RAND() $limitclause"; return $wpdb->get_results($q); } function wp_random_posts ($number = 10){ $limitclause="LIMIT " . $number; $random_posts = wp_get_random_posts ($limitclause); foreach ($random_posts as $random_post ){ $output .= ''; $output .= ''; } $output = '

  ' . $output . '

  '; echo $output; } function wp_get_most_commented_posts($limitclause="") { global $wpdb; $q = "SELECT ID, post_title, post_date, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS 'comment_count' FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1' AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status = 'publish' GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC $limitclause"; return $wpdb->get_results($q); } function wp_most_commented_posts ($number = 10){ $limitclause="LIMIT " . $number; $most_commented_posts = wp_get_most_commented_posts ($limitclause); foreach ($most_commented_posts as $most_commented_post ){ $output .= ''; $output .= ''; } $output = '

  ' . $output . '

  '; echo $output; } function wp_get_most_popular_posts ($limitclause="") { global $wpdb, $table_prefix; $q = $sql = "SELECT p.ID, p.post_title, p.post_date, p.comment_count FROM ". $table_prefix ."ak_popularity as akpc,".$table_prefix ."posts as p WHERE p.ID = akpc.post_id ORDER BY akpc.total DESC $limitclause";; return $wpdb->get_results($q); } function wp_most_popular_posts ($number = 10){ $limitclause="LIMIT " . $number; $most_popular_posts = wp_get_most_popular_posts ($limitclause); foreach ($most_popular_posts as $most_popular_post ){ $output .= ''; $output .= ''; } $output = '

  ' . $output . '

  '; echo $output; } add_action('admin_menu', 'wp_add_related_posts_options_page'); function wp_add_related_posts_options_page() { if (function_exists('add_options_page')) { add_options_page( __('WordPress Related Posts','wp_related_posts'), __('WordPress Related Posts','wp_related_posts'), 8, basename(__FILE__), 'wp_related_posts_options_subpanel'); } } function wp_related_posts_options_subpanel() { if($_POST["wp_rp_Submit"]){ $message = "WordPress Related Posts Setting Updated"; $wp_rp_saved = get_option("wp_rp"); $wp_rp = array ( "wp_rp_title" => $_POST['wp_rp_title_option'], "wp_no_rp" => $_POST['wp_no_rp_option'], "wp_no_rp_text" => $_POST['wp_no_rp_text_option'], "wp_rp_limit" => $_POST['wp_rp_limit_option'], 'wp_rp_exclude' => $_POST['wp_rp_exclude_option'], 'wp_rp_auto' => $_POST['wp_rp_auto_option'], 'wp_rp_rss' => $_POST['wp_rp_rss_option'], 'wp_rp_comments'=> $_POST['wp_rp_comments_option'], 'wp_rp_date' => $_POST['wp_rp_date_option'] ); if ($wp_rp_saved != $wp_rp) if(!update_option("wp_rp",$wp_rp)) $message = "Update Failed"; echo '

  '.$message.'.

  '; } $wp_rp = get_option("wp_rp"); ?>


  " />
  " />
  " />
  " />
  " name="wp_rp_Submit" />

  NOT: Burada dikkat edilmesi gereken tek nokta artık Özel Alan eklerken resmin adı yerine resmin tam url adresini yazmanız yeterli olacaktır… Geriye kalan tüm ayarlar aynen devam.

  10 Temmuz 2008 Güncelleme

  – Benzer Yazılar eklentisinin yeni versiyonu Wp 2.5.1. sürümüne uygun hale getirilmiş. Yine aynı şekilde benzer yazılar eklentisini resimli olarak kulanmak isterseniz.

  Eklentiyi İndirebileceğiniz adres: Related Post 0.9

  * Eklentiyi indirin ve gelişmiş bir web editör programında wp_related_posts.php dosyasını açın. Tümünü seçip sildikten sonra aşağıdaki kodu komple kopyalayıp yapıştırın. En son kaydetmeniz yeterli.. Diğer ayarlar bir önceki versiyonda yazdığım dökümantasyon ile aynı..

  Eklentinin çalışan versiyonunu yeni açtığım siteden de canlı olarak görebilirsiniz.
  Adres: http://www.otomottv.com

  ID";
  
  		$cats = $wpdb->get_results($q);
  		
  		foreach(($cats) as $cat) {
  			if (in_array($cat->term_id, $exclude) != false){
  				return;
  			}
  		}
  	}
  		
  	if(!$post->ID){return;}
  	$now = current_time('mysql', 1);
  	$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
  
  	//print_r($tags);
  	
  	$taglist = "'" . $tags[0]->term_id. "'";
  	
  	$tagcount = count($tags);
  	if ($tagcount > 1) {
  		for ($i = 1; $i <= $tagcount; $i++) {
  			$taglist = $taglist . ", '" . $tags[$i]->term_id . "'";
  		}
  	}
  		
  	if ($limit) {
  		$limitclause = "LIMIT $limit";
  	}	else {
  		$limitclause = "LIMIT 10";
  	}
  	
  	$q = "SELECT DISTINCT p.ID, p.post_title, p.post_date, p.comment_count, count(t_r.object_id) as cnt FROM $wpdb->term_taxonomy t_t, $wpdb->term_relationships t_r, $wpdb->posts p WHERE t_t.taxonomy ='post_tag' AND t_t.term_taxonomy_id = t_r.term_taxonomy_id AND t_r.object_id = p.ID AND (t_t.term_id IN ($taglist)) AND p.ID != $post->ID AND p.post_status = 'publish' AND p.post_date_gmt < '$now' GROUP BY t_r.object_id ORDER BY cnt DESC, p.post_date_gmt DESC $limitclause;";
  
  	//echo $q;
  
  	$related_posts = $wpdb->get_results($q);
  	$output = "";
  	
  	if (!$related_posts){
  		
  		if(!$wp_no_rp || ($wp_no_rp == "popularity" && !function_exists('akpc_most_popular'))) $wp_no_rp = "text";
  		
  		if($wp_no_rp == "text"){
  			if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("No Related Post",'wp_related_posts');
  			$output .= '
 • '.$wp_no_rp_text .'
 • '; } else{ if($wp_no_rp == "random"){ if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("Random Posts",'wp_related_posts'); $related_posts = wp_get_random_posts($limitclause); } elseif($wp_no_rp == "commented"){ if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("Most Commented Posts",'wp_related_posts'); $related_posts = wp_get_most_commented_posts($limitclause); } elseif($wp_no_rp == "popularity"){ if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("Most Popular Posts",'wp_related_posts'); $related_posts = wp_get_most_popular_posts($limitclause); }else{ return __("Something wrong",'wp_related_posts');; } $wp_rp_title = $wp_no_rp_text; } } foreach ($related_posts as $related_post ){ $output .= ''; if ($show_date){ $dateformat = get_option('date_format'); $output .= mysql2date($dateformat, $related_post->post_date) . " -- "; } $output .= ''; if ($show_comments_count){ $output .= " (" . $related_post->comment_count . ")"; } $output .= ''; } $output = '
  ' . $output . '
  '; if($wp_rp_title != '') $output = '

  '.$wp_rp_title .'

  '. $output; return $output; } function wp_related_posts(){ global $id; $preview = $_GET['preview']; $output_old = get_post_meta($id, "related_posts", $single = true); if($output_old){ $time = time(); if(($time - $output_old["time"])<600){ echo $output_old["related_posts"]; return; } } $output = wp_get_related_posts() ; $output_new = array("time"=>time(),"related_posts"=>$output); if($output_old){ update_post_meta($id, 'related_posts', $output_new); }else{ if(!add_post_meta($id, 'related_posts', $output_new, true)){ update_post_meta($id, 'related_posts', $output_new); } } echo $output; } function wp23_related_posts() { wp_related_posts(); } function wp_related_posts_for_feed($content=""){ $wp_rp = get_option("wp_rp"); $wp_rp_rss = ($wp_rp["wp_rp_rss"] == 'yes') ? 1 : 0; if ( (! is_feed()) || (! $wp_rp_rss)) return $content; $output = wp_get_related_posts() ; $content = $content . $output; return $content; } add_filter('the_content', 'wp_related_posts_for_feed',1); function wp_related_posts_auto($content=""){ $wp_rp = get_option("wp_rp"); $wp_rp_auto = ($wp_rp["wp_rp_auto"] == 'yes') ? 1 : 0; if ( (! is_single()) || (! $wp_rp_auto)) return $content; $output = wp_get_related_posts() ; $content = $content . $output; return $content; } add_filter('the_content', 'wp_related_posts_auto',99); function wp_get_random_posts ($limitclause="") { global $wpdb, $tableposts, $post; $q = "SELECT ID, post_title, post_date, comment_count FROM $tableposts WHERE post_status = 'publish' AND post_type = 'post' AND ID != $post->ID ORDER BY RAND() $limitclause"; return $wpdb->get_results($q); } function wp_random_posts ($number = 10){ $limitclause="LIMIT " . $number; $random_posts = wp_get_random_posts ($limitclause); foreach ($random_posts as $random_post ){ $output .= ''; $output .= ''; } $output = '
  ' . $output . '
  '; echo $output; } function wp_get_most_commented_posts($limitclause="") { global $wpdb; $q = "SELECT ID, post_title, post_date, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS 'comment_count' FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1' AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status = 'publish' GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC $limitclause"; return $wpdb->get_results($q); } function wp_most_commented_posts ($number = 10){ $limitclause="LIMIT " . $number; $most_commented_posts = wp_get_most_commented_posts ($limitclause); foreach ($most_commented_posts as $most_commented_post ){ $output .= ''; $output .= ''; } $output = '
  ' . $output . '
  '; echo $output; } function wp_get_most_popular_posts ($limitclause="") { global $wpdb, $table_prefix; $q = $sql = "SELECT p.ID, p.post_title, p.post_date, p.comment_count FROM ". $table_prefix ."ak_popularity as akpc,".$table_prefix ."posts as p WHERE p.ID = akpc.post_id ORDER BY akpc.total DESC $limitclause";; return $wpdb->get_results($q); } function wp_most_popular_posts ($number = 10){ $limitclause="LIMIT " . $number; $most_popular_posts = wp_get_most_popular_posts ($limitclause); foreach ($most_popular_posts as $most_popular_post ){ $output .= ''; $output .= ''; } $output = '
  ' . $output . '
  '; echo $output; } add_action('admin_menu', 'wp_add_related_posts_options_page'); function wp_add_related_posts_options_page() { if (function_exists('add_options_page')) { add_options_page( __('WordPress Related Posts','wp_related_posts'), __('WordPress Related Posts','wp_related_posts'), 8, basename(__FILE__), 'wp_related_posts_options_subpanel'); } } function wp_related_posts_options_subpanel() { if($_POST["wp_rp_Submit"]){ $message = "WordPress Related Posts Setting Updated"; $wp_rp_saved = get_option("wp_rp"); $wp_rp = array ( "wp_rp_title" => $_POST['wp_rp_title_option'], "wp_no_rp" => $_POST['wp_no_rp_option'], "wp_no_rp_text" => $_POST['wp_no_rp_text_option'], "wp_rp_limit" => $_POST['wp_rp_limit_option'], 'wp_rp_exclude' => $_POST['wp_rp_exclude_option'], 'wp_rp_auto' => $_POST['wp_rp_auto_option'], 'wp_rp_rss' => $_POST['wp_rp_rss_option'], 'wp_rp_comments'=> $_POST['wp_rp_comments_option'], 'wp_rp_date' => $_POST['wp_rp_date_option'] ); if ($wp_rp_saved != $wp_rp) if(!update_option("wp_rp",$wp_rp)) $message = "Update Failed"; echo '

  '.$message.'.

  '; } $wp_rp = get_option("wp_rp"); ?>


  " />
  " />
  " />
  " />
  " name="wp_rp_Submit" />

  Benzer Yazılar Eklentisi

  Plugin Name: WordPress Related Posts
  Version: 0.8
  Plugin URI: http://fairyfish.net/2007/09/12/wordpress-23-related-posts-plugin/
  Description: Generate a related posts list via tags of WorPdress

  Eklentiyi indirmeniz için gereken adres: Related Posts Plugin

  Yapılacak İşlemler

  1 Eklentiyi indirip zip klasöründen çıkartmanız gerekiyor.
  2 WPRP klaösrü içindeki wp_related_posts.php dosyasını sizin isteğinize kalmış 2 yolla resimli benzer yazılar özelliği ekleyebilirsiniz.

  ID";
  
  		$cats = $wpdb->get_results($q);
  		
  		foreach(($cats) as $cat) {
  			if (in_array($cat->term_id, $exclude) != false){
  				return;
  			}
  		}
  	}
  		
  	if(!$post->ID){return;}
  	$now = current_time('mysql', 1);
  	$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
  
  	//print_r($tags);
  	
  	$taglist = "'" . $tags[0]->term_id. "'";
  	
  	$tagcount = count($tags);
  	if ($tagcount > 1) {
  		for ($i = 1; $i <= $tagcount; $i++) {
  			$taglist = $taglist . ", '" . $tags[$i]->term_id . "'";
  		}
  	}
  		
  	if ($limit) {
  		$limitclause = "LIMIT $limit";
  	}	else {
  		$limitclause = "LIMIT 10";
  	}
  	
  	$q = "SELECT DISTINCT p.ID, p.post_title, p.post_date, p.comment_count, count(t_r.object_id) as cnt FROM $wpdb->term_taxonomy t_t, $wpdb->term_relationships t_r, $wpdb->posts p WHERE t_t.taxonomy ='post_tag' AND t_t.term_taxonomy_id = t_r.term_taxonomy_id AND t_r.object_id = p.ID AND (t_t.term_id IN ($taglist)) AND p.ID != $post->ID AND p.post_status = 'publish' AND p.post_date_gmt < '$now' GROUP BY t_r.object_id ORDER BY cnt DESC, p.post_date_gmt DESC $limitclause;";
  
  	//echo $q;
  
  	$related_posts = $wpdb->get_results($q);
  	$output = "";
  	
  	if (!$related_posts){
  		
  		if(!$wp_no_rp || ($wp_no_rp == "popularity" && !function_exists('akpc_most_popular'))) $wp_no_rp = "text";
  		
  		if($wp_no_rp == "text"){
  			if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("No Related Post",'wp_related_posts');
  			$output .= '
 • '.$wp_no_rp_text .'
 • '; } else{ if($wp_no_rp == "random"){ if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("Random Posts",'wp_related_posts'); $related_posts = wp_get_random_posts($limitclause); } elseif($wp_no_rp == "commented"){ if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("Most Commented Posts",'wp_related_posts'); $related_posts = wp_get_most_commented_posts($limitclause); } elseif($wp_no_rp == "popularity"){ if(!$wp_no_rp_text) $wp_no_rp_text= __("Most Popular Posts",'wp_related_posts'); $related_posts = wp_get_most_popular_posts($limitclause); }else{ return __("Something wrong",'wp_related_posts');; } $wp_rp_title = $wp_no_rp_text; } }get_post_meta($post->ID, 'Image', $single = true); foreach ($related_posts as $related_post ){ $output .= '
 • '; $output .= '
  '.wptexturize($related_post->post_title).''; if ($show_date){ $dateformat = get_option('date_format'); $output .= " - " . mysql2date($dateformat, $related_post->post_date) . " - "; } if ($show_comments_count){ $output .= " (" . $related_post->comment_count . ")"; } $output .= '
 • '; } $output = '
   ' . $output . '
  '; if($wp_rp_title != '') $output = '

  '.$wp_rp_title .'

  '. $output; return $output; } function wp_related_posts(){ global $id; $output_old = get_post_meta($id, "related_posts", $single = true); if($output_old){ $time = time(); if(($time - $output_old["time"])<600){ echo $output_old["related_posts"]; return; } } $output = wp_get_related_posts() ; $output_new = array("time"=>time(),"related_posts"=>$output); if($output_old){ update_post_meta($id, 'related_posts', $output_new); }else{ if(!add_post_meta($id, 'related_posts', $output_new, true)){ update_post_meta($id, 'related_posts', $output_new); } } echo $output; } function wp23_related_posts() { wp_related_posts(); } function wp_related_posts_for_feed($content=""){ $wp_rp = get_option("wp_rp"); $wp_rp_rss = ($wp_rp["wp_rp_rss"] == 'yes') ? 1 : 0; if ( (! is_feed()) || (! $wp_rp_rss)) return $content; $output = wp_get_related_posts() ; $content = $content . $output; return $content; } add_filter('the_content', 'wp_related_posts_for_feed',1); function wp_related_posts_auto($content=""){ $wp_rp = get_option("wp_rp"); $wp_rp_auto = ($wp_rp["wp_rp_auto"] == 'yes') ? 1 : 0; if ( (! is_single()) || (! $wp_rp_auto)) return $content; $output = wp_get_related_posts() ; $content = $content . $output; return $content; } add_filter('the_content', 'wp_related_posts_auto',99); function wp_get_random_posts ($limitclause="") { global $wpdb, $tableposts, $post; $q = "SELECT ID, post_title, post_date, comment_count FROM $tableposts WHERE post_status = 'publish' AND post_type = 'post' AND ID != $post->ID ORDER BY RAND() $limitclause"; return $wpdb->get_results($q); } function wp_random_posts ($number = 10){ $limitclause="LIMIT " . $number; $random_posts = wp_get_random_posts ($limitclause); foreach ($random_posts as $random_post ){ $output .= '
 • '; $output .= '
  '.wptexturize($random_post->post_title).'
 • '; } $output = '
   ' . $output . '
  '; echo $output; } function wp_get_most_commented_posts($limitclause="") { global $wpdb; $q = "SELECT ID, post_title, post_date, COUNT($wpdb->comments.comment_post_ID) AS 'comment_count' FROM $wpdb->posts, $wpdb->comments WHERE comment_approved = '1' AND $wpdb->posts.ID=$wpdb->comments.comment_post_ID AND post_status = 'publish' GROUP BY $wpdb->comments.comment_post_ID ORDER BY comment_count DESC $limitclause"; return $wpdb->get_results($q); } function wp_most_commented_posts ($number = 10){ $limitclause="LIMIT " . $number; $most_commented_posts = wp_get_most_commented_posts ($limitclause); foreach ($most_commented_posts as $most_commented_post ){ $output .= '
 • '; $output .= '
  '.wptexturize($most_commented_post->post_title).'
 • '; } $output = '
   ' . $output . '
  '; echo $output; } function wp_get_most_popular_posts ($limitclause="") { global $wpdb, $table_prefix; $q = $sql = "SELECT p.ID, p.post_title, p.post_date, p.comment_count FROM ". $table_prefix ."ak_popularity as akpc,".$table_prefix ."posts as p WHERE p.ID = akpc.post_id ORDER BY akpc.total DESC $limitclause";; return $wpdb->get_results($q); } function wp_most_popular_posts ($number = 10){ $limitclause="LIMIT " . $number; $most_popular_posts = wp_get_most_popular_posts ($limitclause); foreach ($most_popular_posts as $most_popular_post ){ $output .= '
 • '; $output .= '
  '.wptexturize($most_popular_post->post_title).'
 • '; } $output = '
   ' . $output . '
  '; echo $output; } add_action('admin_menu', 'wp_add_related_posts_options_page'); function wp_add_related_posts_options_page() { if (function_exists('add_options_page')) { add_options_page( __('WordPress Related Posts','wp_related_posts'), __('WordPress Related Posts','wp_related_posts'), 8, basename(__FILE__), 'wp_related_posts_options_subpanel'); } } function wp_related_posts_options_subpanel() { if($_POST["wp_rp_Submit"]){ $message = "WordPress Related Posts Setting Updated"; $wp_rp_saved = get_option("wp_rp"); $wp_rp = array ( "wp_rp_title" => $_POST['wp_rp_title_option'], "wp_no_rp" => $_POST['wp_no_rp_option'], "wp_no_rp_text" => $_POST['wp_no_rp_text_option'], "wp_rp_limit" => $_POST['wp_rp_limit_option'], 'wp_rp_exclude' => $_POST['wp_rp_exclude_option'], 'wp_rp_auto' => $_POST['wp_rp_auto_option'], 'wp_rp_rss' => $_POST['wp_rp_rss_option'], 'wp_rp_comments'=> $_POST['wp_rp_comments_option'], 'wp_rp_date' => $_POST['wp_rp_date_option'] ); if ($wp_rp_saved != $wp_rp) if(!update_option("wp_rp",$wp_rp)) $message = "Update Failed"; echo '

  '.$message.'.

  '; } $wp_rp = get_option("wp_rp"); ?>

  " />
  " />
  " />
  " />
  " name="wp_rp_Submit" />

  Beni bu kadar zorlamayın dosyayı indirip yükleyeyim diyebilirsiniz:

  [download id=”9″]

  3 kalösr içersine wp_related_posts.php dosya içine yada indirdiğiniz dosyayı kopyalayın.
  4 WPRP(Dikkat: bu isimli klasörü taşıyın) klasörünü wp-content/plugins klasörünüzün içersine kopyalayın.
  5 Yönetim Panelinizden Eklentiler sekmesine gelerek eklentiyi etkinleştirin.
  6 Ayarlar(Settings) bölümü altında WordPress Related Posts isimli sekme aktfi olacaktır. İçeriği aşağıdaki resimdeki gibidir.

  Related Posts Title: Yazı başlığını yazmalısınız. Örn: Benzer Yazılar
  When No Related Posts, Display: Bu bölümde 3 seçeneğiniz var. ben ilk seçeneği tercih ediyorum.

  • Text : Daha çok etiket ve başlık+metin içindeki yazıları eşleştirmeye dayalı sistem.
  • Random: rastgele yazı seçilip gösterilmesi.
  • Most Commented: En çok yorum alınan konuları listelemesi için.

  No Related Post’s Title or Text: eğer herhangi bir benzer yazı yoksa o bölümde ne yazmasını istiyorsanız onu yazınız. ÖRN: Benzer yazı bulunamdı.
  Limit: kaç adet benzer yazı istiyorsunuz.
  Exclude(category IDs): benzer yazılarda gösterilmesini istemediğiniz kategorinin numarasını yazarak, o kategorideki yazıların bu bölümde gösterimini engelleyebilirsiniz.
  Other Setting:

  • Auto Insert Related Posts: Benzer yazılar ilgili alana otomatik olarak eklensin. İşaretlemeyin.
  • Related Posts for RSS: benzer yazılar RSS dosyanızada eklensin. işaretlemeyin.
  • Display Comments Count: benzer yazılarda kaç adet yorum yapılmış göstersin. (isteğe bağlı)
  • Display Post Date: benzer yazının yayınlanma tarihini göster (isteğe bağlı)

  En sonunda ayarları kaydetmeniz yeterli…

  7 Son bir işlem olarak gerekli kodu temanızın şablonuna eklemeniz gerekiyor. ben default tema üzerinde deneme yaptım ve o yönde size aktarıyorum. single.php dosyasını açıp Tag etiketinden sonra ;

  
  

  kodunu kopyaladım ve kaydettim. Siz loop içersinde dilediğiniz yere bu kodu yerleştirebilirsiniz. (Loop içersine diyorum dikkat ediniz. 🙂 )

  7 Bitti mi! hayır resimler nasıl gelecek değil mi? Mutlaka bizler yazı eklerken o yazıya ait bir resmi veritabanımıza kaydetmeliyiz ki o resim o yazıyla bağlantılı olduğu anlaşılsın. Bunun için ben custom field “Özel Alan” kullandım. Yazı yazma ekranında iken yazıyı yayınla demeden önce Özel Alanlar bölümüne gelip aşağıdaki işlemi uygulamanız gerekmekte.

  Anahtar: Resim
  Kesinlikle büyük küçük harfe dikkat ederek Resim yazmanız gerekiyor. Çünkü tanımlanan alan Resim.
  Değer: http://otomot.net/res.gif
  * Mutlaka web alanızın üzerindeki tam adresi yazmalısınız. Yoksa resim gözükmez. Bunun için size tavsiyem wp-content/uploads klasörünüzün içersine benzer isimli bir klasör yaratın ve yazılarla ilişkilendirdiğiniz resimleri bu klasör altında toplayınız. Bu sayede ordan burdan resim adresi bulmanız gerekmez. Sonuç olarak Değer alanına http://alanadınız/wp-content/uploads/benzer/resim1.jpg yazmanız yeterli.
  – En önemli nokta ise Özel Alan Ekle tuşuna basmayı unutmayınız. Bu tuşa bastığınızda eklediğiniz veriler hemen üst bölümde yanıp sönerek eklendiğini göreceksiniz.

  Benzer yazılar bölümünde görüntülenecek resimler için herhangi bir ebat belirlemesi yapmadım. Siz her zaman eklediğiniz resimleri belli bir ebatta yükleyerek görsel olarak güzel görünmesini sağlayabilirsiniz.
  Örn ebatlar: 150X125px , 400X200px , 250X150px bu tamamen size kalmış.

  – Artık yazınızı yayımlayabilirsiniz.

  Sonuç

  Reklam Alanı

   

  Benzer YazılarEtiketler

  12 Yorum - Benzer Yazıların Resimli GörüntülenmesiYorum Yaz / Geribildirimde bulun

  1. Yorumcu / TribunVideo / 22 Haziran 2008

   Bu makaleyi hazırladığınız için çok teşekkür ederim, öncelikle http://otomot.net/download/9/ burdan hazır dosyayı indirip kurdum fakat çalışmadı biraz üzüldüm, sonra yukardaki kodları kopyalayıp atınca çalışıtğını gördüm ve bu sefer sevinmeye başladım. Çok teşekkürler.
   Kolay Gelsin.

  2. Yönetici / Heytbecom / 22 Haziran 2008

   Neden bu şekilde oldu bilmiyorum. Zipli dosya içersindeki kodu kopyaladım zaten. Neyse kullanmak isteyenler her ikisinide denesinler hangisini uygun o şekilde kullanabilirler.

   TribunVideo
   Bilen insan ayrı oluyor. Hemen şıp diye çözüyor işi. Güle güle kullan…
   Eklentinin çalışma şeklini görmek için aşağıdaki siteyi ziyaret edebilirsiniz:
   http://www.tribunvideo.com/inonuye-gelis.html

  3. Ya forumda yazacaktım ama malesef girmek istemdim.. Aslında cevap yazmak istemedim.. Yine öyle işte anldın sen =)

   Bu arada gerçekten güzel bir çalışma olmuş tebrik ederim..
   Benimde sonraki ve önceki yazılarındaki linklerin resimli gözükmesiydi ama bunu özel alanları kullanarak yapmak değil niyeyim.. Veriyi bir önceki konudan sadece resim olarak alsın belli ebatta css ile küçültsün..
   Dimi çok şey istiyorum =)

   Böyle birşey hakkında bilgin var mı acaba.. Olursa tam süper olur gerçekten ayrıca buda şahane olmuş.. Birde css ile yan yana iki resim şeklinde çıksa daha bir şahane olacakmış..

  4. Yönetici / Heytbecom / 22 Haziran 2008

   eylultoprak
   🙂

   Aslında bu makaleyi TribunVideo isteği üzerine hazırladım ve kendi sitesinde bu şekilde gözükmesini istiyormuş. O nedenle hiç ellemedim o yönleri.

   * Senin dediğine gelince ise css ile birkaç düzenleme yaparak istediğin gibi ayarlanabilir. Hatta resimler de istenilen ölçüde boyutlandırılabilir. İsteyen çıkarsa onuda eklerim yazının son kısmına. Ama yok o kadar uğraşmışsın bunuda ben yapayım derse biri : most_popular_post etiketini kullanarak ul ve li etiketleri tanımlamalı ve img etiketi ile de resim boyutunu oluşturabilir. 10 satır css kodu yazmak yeterli…

   – Senin dediğin önceki ve sonraki yazıda yazı yerine resimli çıkma olayıda bir yerde gördüm sanki onu ama çok zaman oldu. eylultoprak sana şöyle bir şey söyleyeyim özel alanları kullanmadan o yazıya ait resmi nereden göstereceğiz? Kesinlikle kullanılması gerekmekte. Tabi alternatif yolları var ama ben en iyi bildiğim yolu tercih ediyorum..

  5. İki eklenti buldum.. Ama adam tam ingiliz 🙂 Dediklerini pek anlamadım şuan deneyerek olayı çözmeye çalışıyorum 🙂

   http://www.andrewgrant.org/get-post-image İlk bunu buldum daha deneyemedim.
   İkinci olarak bunu buldum.. http://guff.szub.net/2006/02/09/post-image/#comment-293071

   Sanırım bu değil.. Bunda hiç bir kod eklemesine gerek kalmadan 2.5.1 ile eklediğin resmi şak diye çıkartıyor tabi css olayını yok sayıp kafasına göre birkaç özelliği var tabi yaklaştım ama tam sonuç alamadım..

   Benim istediğim özel alanlarsız olması çünkü bir önceki konudan eğer db bilgisi ve başlık çekiliyorsa ve bu eklentide o yazıdaki resim hiç bir resim ekleme kodu kullanılmadan yapıyorsa, mantıklı olarak dediğimde yapılır..

   Bakalım fırsatım şuan varken biraz kurcalayım sağ solu.. 🙂

   Aklına gelen de çıksa iyi olur hani.. =)

  6. Yönetici / Heytbecom / 23 Haziran 2008

   eylultoprak

   http://wordpress.org/support/topic/169024
   http://wordpress.org/support/topic/173316
   http://wordpress.org/support/topic/161913?replies=2
   bu başlıklarda benzer işlemler uygulanmış. Üzerinde uğraşılması gerekiyor.

   ve Codexten:
   http://codex.wordpress.org/Template_Tags/posts_nav_link
   http://codex.wordpress.org/Template_Tags/next_post_link
   http://codex.wordpress.org/Template_Tags/previous_post_link

   incelemeni öneriyorum.

   NOT: Bu konuyla bağlantısı olmadığı için http://otomot.net/2008/06/19/wordpress-sikca-sorulan-sorular/ böyle bir konu başlığı açmıştım. Oradan devam etsek daha iyi olacaktır. Ya da foruma da başlık açabilirsin…

  7. =)

   Ya ben bu başlığı gördüm ama ilişkisiz sanmıştım ilk paragrafı görünce.. Dikkatsizlik işte..

   Şunun ile çözdüm..
   http://wordpress.org/support/topic/169024

   Süper oldu.. Birazdan da siteye atacağım..

  8. Yorumcu / Efsane / 31 Ağustos 2008

   Merhaba güzel döküman olmuş elinize sağlık yalnız her yazımızda özel alan ile eklenmiş resimimiz yoktu anasayfada yayınlarken boşluklar meydana geliyordu bu sorunu else kodları ile çözdük örneğin anasayfadaki yazıda bizim belirlediğimiz resim yoksa sabit atadığımız resim çıkmakta bu benzer yazılar ekentisinde de bu sorunla karşılaştık else kodlarını nasıl eklentiye tanıtıntabiliriz sizce ?

   Yönetici Notu: Ziyaretçilerin kod ekleme gibi bir özelliği aktfi olmadığı için eklediğiniz kodu pastebin.ca adresine yükleyerek buraya bağlantı adresini verirseniz çok daha iyi olacaktır.

  9. Hello;

   My 🙂 şaka şaka ingilizce konuşup öldürmeyeceğim seni.
   Bunun özel alanlar olmadan kullanımı mümkün mü onu soracağım.
   http://meandmymac.net/plugins/randimage/ Bu adresteki eklenti ile son yazıları rastgele olarak gösterebiliyorum. Peki ilgili yazıları böyle resimli gösterebilmek mümkün mü acaba. Şu da var ama 2.7. BETA2 de çalışmadı. http://www.traderelic.com/blog/tutorials/wordpress-add-images-to-related-posts/

   Sen ne dersin?

  10. Yönetici / Heytbecom / 24 Kasım 2008

   eylultoprak
   Hi, Özel alanları kullanmadan olması mümkün ama illaki bir yerde o yazıya en az bir resmin atanması gerekiyor. Attachment ile eklenen resimler çekilip gösterilebilir.
   – Her wordpress versiyonunda eklenti yenilenmekte. Eklenti sistemi biraz değişti son sürümde o nedenle çalışmıyor olabilir yada db tablo adları da değişmiş olabilir.

  11. Php tam okuyamayan biri olarak 🙂 Okuyan biri biraz da değişikliğe giderse haberim olsun.. =) Bu arada mevcut son çalışmanı da DÖRT gözle bekliyorum =)

   Görüşürüz teşekkür ederim..

  12. Tekrar ben =)

   İtalyan bir abimiz bunu yapmış ellerine sağlık diyor gözlerinden öpüyorum.. İtalyanlara çok sıcak bakıyorum şu sıralar =)
   http://ziogeek.com/wordpress-related-post-with-thumb-01/

  Bir Cevap Yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Reklamlar / Reklam Bilgi

  Facebook / Aramıza katıl

  Otomot Ağ / Hakkında

   

  © 2010 Otomot.NET - Otomobil ve Motosiklet

  14 Aralık 2006 tarihinden beri yayındayız. Site Haritası

  OtomotWeb Teması Uretgec.com - Tasarım Ofisi